Konferencje dla Pielęgniarek Kardiologicznych (16 X 2015 r. – Wrocław)

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Studenckim Kołem Naukowym Pielęgniarstwa Internistycznego mają zaszczyt zaprosić: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, dietetyków, pracowników naukowych Uczelni Medycznych oraz studentów Uczelni Medycznych do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji PTM „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego” – Wrocław, 16 października 2015 r.

Informacje na stronie kardio.umed.wroc.pl.