XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1-3 X 2015 r. – Wrocław)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 1-3 października 2015 roku we Wrocławiu (dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i techników medycznych rejestracja jest nieodpłatna).

W dniu 1 października szczególnie zapraszamy na Sesję Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK. czytaj więcej