XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1-3 X 2015 r. – Wrocław)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 1-3 października 2015 roku we Wrocławiu (dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i techników medycznych rejestracja jest nieodpłatna).

W dniu 1 października szczególnie zapraszamy na Sesję Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.

Wyzwania dla zespołów multidyscyplinarnych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca
Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
Sala Warszawa Hala Stulecia, godz. 12.30-14.00
Przewodniczący: I. Uchmanowicz (Wrocław)
Przewodniczący: L. Hinterbuchner (Salsburg, Austria)
Przewodniczący: M. Wolszczak (Warszawa)

Jaką ma przyszłość pielęgniarstwo kardiologiczne w opiece dotyczącej niewydolności serca?
J. Riley (Londyn, UK)

Zadania pielęgniarki kardiologicznej jako członka zespołu multidyscyplinarnego
E. Lambrinou (Latsia, Cypr)

Problemy etyczne w opiece paliatywnej nad chorymi z niewydolnością serca
E. Kletsiou (Ateny, Grecja)

Informacje na stronie kongres2015.ptkardio.pl.