Wybory na okres VII kadencji w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

W dniach 20-21 listopada 2015r. Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu DOIPiP we Wrocławiu dokonali wyboru Przewodniczących i członków organów Izby na okres VII kadencji (2015-2019).

Wybory na okres VII kadencji w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Wybrani zostali:

  • Anna Szafran- Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
    we Wrocławiu
  • Małgorzata Rodziewicz-  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Danuta Musioł- Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
  • Alina Kaczmarek – Bazylow- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=15

Z przyjemnością informujemy, że wśród 18-stu Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie VII kadencji wybranych przez XXXII Okręgowy Zjazd DOIPiP we Wrocławiu na okres VII kadencji (2015-2019) znalazła się także pani Agnieszka Zborowska!

http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=173

Wszystkim wybranym Pielęgniarkom i Położnym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wytrwałości i konsekwencji w realizacji swoich działań mających na celu poprawę i umacnianie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych!

Galeria: http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=1185