PRACOWNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ W ZAKŁADZIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY INSTYTUTU MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

Wszystkie pielęgniarki środowiska  nauczania i wychowania oraz osoby chcące zrozumieć istotę pracy pielęgniarki w szkole zachęcam do odwiedzenia strony IMIDZ!

 

Adres strony www.medycynaszkolna.imid.med.pl