Oferta pracy – pielęgniarka medycyny szkolnej

Pielęgniarki VITA MEDIS to długoletni i profesjonalny zespół, który stanowią zarówno pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym, jak i te, które zdobyły zawód wedle nowego sytemu kształcenia. W związku z rozwojem firmy poszukujemy pielęgniarek lub higienistek szkolnych do stałej współpracy.

Zakres głównych obowiązków:

 • Realizowanie obowiązków pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów i dokumentów sprawozdawczych.
 • Współpraca z rodzicami, pracownikami szkoły i instytucjami w zakresie promocji zdrowia.

Oczekiwania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub dyplom higienistki szkolnej.
 • Empatia i zrozumienie – doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą mile widziane.
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność – samodzielne prowadzenie Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w określonych placówkach szkolnych we Wrocławiu.
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania będzie dodatkowym atutem (lub gotowość do podjęcia kształcenia / możliwość refundacji kosztów).
 • Poszukujemy również pielęgniarki będące w okresie emerytalnym.

Oferujemy:

 • Jednozmianowy system pracy i formę zatrudnienia dostosowaną do potrzeb pracownika – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 (grafik i ilość godzin uzależnione od ilości uczniów w szkole); umowa o pracę, umowa zlecenie.
 • Pracę na samodzielnym stanowisku – własny gabinet pielęgniarski na terenie szkoły we Wrocławiu.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie – stawki według ustawy o wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych według posiadanych kwalifikacji oraz dodatki świąteczne.
 • Przeszkolenie wstępne i wsparcie w czasie wdrażania się do pracy – możliwość konsultacji zarówno z pielęgniarką koordynującą oraz pielęgniarkami z zespołu zapewnia wsparcie w sytuacjach nietypowych lub problemowych i pozwala na podjęcie najtrafniejszych decyzji.
 • Możliwość rozwoju – dzięki systematycznym spotkaniom i szkoleniom wewnętrznym oraz uczestnictwem w kursach zorganizowanych i konferencjach naukowych stwarzamy sposobność do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

na adres e-mail: “vitamedis@gmail.com”

lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: “533-224-964″.

INFORMACJA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Vita Medis, którego przedstawicielem jest Dyrektor.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: vitamedis@gmail.com, tel. 533224964.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku przekazania dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.