Zespół

Pielęgniarki VITA MEDIS posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu i spełniają wymagania wskazane w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, co do niezbędnych kwalifikacji. Samodzielnie realizują świadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r.  w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych  przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1540, z późn. zm.).

Pielęgniarki VITA MEDIS to w pełni profesjonalny zespół, który stanowią zarówno pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym, jaki i te, które zdobyły zawód wedle nowego sytemu kształcenia.  Wiedza zdobyta na oddziałach klinicznych, takich jak oddział wewnętrzny, oddział pediatryczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgiczny, odział neonatologiczny czy szpitalny oddział ratunkowy pewność w działaniu i otwartość.

Każda z nich prowadzi samodzielnie Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w określonych placówkach szkolnych. Dzięki systematycznym spotkaniom i szkoleniom wewnętrznym oraz uczestnictwu w kursach zorganizowanych i konferencjach naukowych mają sposobność do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Możliwości konsultacji telefonicznej zarówno z Dyrekcją, Pielęgniarką Koordynująca oraz Koleżankami z Zespołu zapewnia pielęgniarkom wsparcie w sytuacjach nietypowych lub problemowych i pozwala na podjęcie najtrafniejszych decyzji.

Jakość pracy pielęgniarek jest weryfikowana w procesie Kontroli wewnętrznej przeprowadzanej dwa razy w roku kalendarzowym oraz dzięki świadomej samokontroli.

Pielęgniarki VITA MEDIS kładą nacisk na świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie oraz wedle najnowszej wiedzy i standardów, nie zapominając o empatii i zrozumieniu zarówno dla małego jak i dużego pacjenta.

O NAS * OPIS DZIAŁALNOŚCI * ZESPÓŁ