Oferta

W ramach porozumienia o współpracę z placówką, VITA MEDIS wykonuje:

  • organizację pracy Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej na terenie placówki szkolnej (aspekty techniczne oraz dokumentacja);
  • przeszkolenie personelu pielęgniarskiego mającego sprawować opiekę w danej placówce (przeszkolenia wstępne, kierowanie na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia wewnętrzne);
  • bieżąca kontrola pracy Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej.

Ponadto oferujemy:

  • konsultacje z zakresu wyposażenia placówki w sprzęt medyczny do pierwszej pomocy;
  • konsultacje z zakresu tworzenia Kompleksowych Planów Opieki nad Uczniami z chorobami przewlekłymi;
  • zajęcia edukacyjne (spotkania, warsztaty, materiały) dla uczniów, ich rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, także przy udziale specjalistów innych dziedzin  i organizacji działających na rzecz dzieci;
  • konsultacje pielęgniarki z zakresu edukacji zdrowotnej i samoopieki pacjenta;
  • dostęp do kontaktu z pielęgniarkami posiadającymi umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w czasie wypoczynku zorganizowanego oraz imprez szkolnych (półkolonie, kolonie wyjazdowe);
  • pomoc przy opracowaniu procedur sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby Gabinetu i specyfiki pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
  • współudział w tworzeniu i wykonywaniu programów profilaktycznych.