Swędzący problem – wszawica

Wszawica nie figuruje już w wykazie chorób zakaźnych i nie podlega zgłoszeniu do PSSE.

Czas powrotów dzieci do szkoły to czas zwiększonego występowania zakażeń.

Tylko działania edukacyjne dotyczące możliwości zarażenia, poznania problemu oraz możliwościach profilaktycznych pozwolą opanować występowanie wszawicy.

Warto organizować spotkania edukacyjne w postaci prezentacji multimedialnych!

Rodzice/opiekunowie powinni wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie badania diagnostycznego (profilaktyczna kontrola stanu włosów i skóry głowy).

O wykryciu wszy powinni być jak najszybciej poinformowani rodzice lub opiekunowie dziecka.

Istnieje konieczność przeprowadzenia badania diagnostycznego i ewentualnego zwalczania wszy u wszystkich członków gospodarstwa domowego i innych osób, z którymi zarażeni mieli bliskie kontakty.

Nie ma konieczności natychmiastowego odsyłania dziecka do domu, po wykryciu zarażenia; zarażone dziecko może być dopuszczone do pozostawania w klasie do końca zajęć, ale nie powinno mieć możliwości bliskiego kontaktu (głowa-głowa) z innymi osobami. Wyjątkiem jest zarażenie z widoczną dużą ilością żywych wszy!

Dziecko nie może być w żaden sposób szykanowane z powodu stwierdzenia wszy; powinno mieć prawo powrotu do szkoły po pierwszym zabiegu leczniczym. Wyjątkiem jest stan, kiedy nadal stwierdza się żywe wszy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  pokonajwszy.pwn.pl oraz w ulotce o postępowaniu w przypadku stwierdzenia wszawicy.

Opracowane na podstawie: http://pokonajwszy.pwn.pl/ oraz Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400).