Wzory dokumentacji medycznej

1. Wzory dokumentacji zdrowotnej indywidualnej ucznia

a. Karta zdrowia ucznia cz. 1

b. Karta zdrowia ucznia cz. 2

c. Karta badań profilaktycznych ucznia klasy „0” szkoły podstawowej

d. Karta badań profilaktycznych dziecka 6-letniego

e. Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej

f. Karta badań profilaktycznych ucznia I klasy gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej

g. Karta badań profilaktycznych ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną

h.  Karta wywiadu uniwersalna

i. Karta wywiadu dla ucznia kl. 0 i kl. 1 SP

j. Zgoda na fluoryzację

k. Ulotka o postępowaniu w przypadku stwierdzenia wszawicy

l. Informacja o wszawicy powiadomienie dla rodzica

2. Wzory dokumentacji zdrowotnej zbiorczej

a. Lista klasowa

b. Plan fluoryzacji

3. Wzory druków sprawozdawczych

a. Karta migracji uczniów

b. Załącznik Nr 5 do umowy POZ Informacja o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej

c. Lista obecności

d. Miesięczne sprawozdanie z ilości badań i świadczeń pielęgniarki szkolnej